print logo

1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden den moderne verdensanskuelsen finner sin form. Tankeformer og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer vår virkelighetsoppfatning og våre forestillinger den dag i dag.

Konferanse 2015


«PERIFERIER»: KUNNSKAPSINNHENTING, KULTURUTVEKSLING OG GRENSEOVERSKRIDELSE I DET LANGE 1700-TALLET.


Norsk selskap for 1700-Talsstudiar innbyr til konferanse i Bergen, 13. – 15. AUGUST 2015.


Call for papers.