print logo
English version of this page

1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden den moderne verdensanskuelsen finner sin form. Tankeformer og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer vår virkelighetsoppfatning og våre forestillinger den dag i dag. I 2017 markeres to viktige jubileer som markerer både en begynnelse på og en kulminasjon av viktige sider ved den europeiske opplysningsarven, reformasjonen og den russiske revolusjon. Disse to tradisjonene, reformasjonen og revolusjonen, vil sette rammen for konferansen i Trondheim.

Konferanse 2017

FRA REFORMASJON TIL REVOLUSJON

Norsk selskap for 1700-tallsstudier innbyr til konferanse i Trondheim

31. august -1. september 2017