print logo

1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden den moderne verdensanskuelsen finner sin form. Tankeformer og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer vår virkelighetsoppfatning og våre forestillinger den dag i dag.

Aktuelt

 

Konferanse 2013

The Eighteenth Century in Practice: The first Nordic Conference for Eighteenth-Century Studies will take place at the Lysebu Conference Center in Oslo from Wednesday 28 to Saturday 31 August 2013.

 

Program for the conference