print logo
English version of this page

1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden den moderne verdensanskuelsen finner sin form. Tankeformer og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer vår virkelighetsoppfatning og våre forestillinger den dag i dag. I 2017 markeres to viktige jubileer som markerer både en begynnelse på og en kulminasjon av viktige sider ved den europeiske opplysningsarven, reformasjonen og den russiske revolusjon. Disse to tradisjonene, reformasjonen og revolusjonen, vil sette rammen for konferansen i Trondheim.

Konferanse 2017

FRA REFORMASJON TIL REVOLUSJON

Norsk selskap for 1700-tallsstudier innbyr til konferanse i Trondheim

31. august -1. september 2017

Biannual conference 2017

FROM REFORMATION TO REVOLUTION

The Norwegian soclety of 18th century studies invites all 18th century scholars to the society's biannual conference in Trondheim

31. august -1. september 2017

 

Masterclass 2017

I anledning konferansen "Fra reformasjon til revolusjon" organiserer Norsk Selskap for 1700-tallsstudier, onsdag 30 august 2017 en masterclass under ledelse av konferansens to hovedtalere, Marisa Linton, dept. of History, Kingston University og Susan Maslan French Department, University of California, Berkley. Ta kontakt med Knut Ove Eliassen (knut.eliassen@ntnu.no) eller fyll ut og send inn registreringsskjemaet. Masterclassen foregår på engelsk, er gratis og åpen for PhD'ere og post. doc.er fra alle nordiske land.

Nordic Conference Uppsala 2017

The Eighteenth Century: Past and Present

The Swedish Society for Eighteenth-Century Studies will host the second Nordic conference in eighteenth-century studies, in Uppsala 12–14 October 2017.