English version of this page

1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden den moderne verdensanskuelsen finner sin form. Tankeformer og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer vår virkelighetsoppfatning og våre forestillinger den dag i dag.

Takk for oss!

Norsk selskap for 1700-tallsstudiers styre som organiserte konferansen i Trondheim i 2017 takker nå for seg. Vi overlater stafettpinnen til det nye styret som under ledelse av Merete Roos har tatt på seg jobben med å avvikle konferansen i 2019. Nytt om dette kommer etterhvert på denne siden!

Ida Bull, Knut Ove Eliassen, Rolv Nøtvik Jakobsen, Merete Roos og Annabella Skagen

ISECS International Seminar for Early Career Eighteenth-Century Scholars

Silence in eighteenth-century arts, history and philosophy

2018 ISECS Seminar for Early Career Scholars

ISECS organiserer seminar for yngre 1700-tallsforskere Università della Tuscia, Viterbo, Italia, 10-14 september 2018.

Medlemmer av Norsk selskap for 1700-tallsstudier har anledning til delta siden de i kraft av sitt nasjonale medlemskap også er medlem av ISECS.

For detaljer og praktiske opplysninger 

Call for papers

Foreløpig program for konferansen