English version of this page

1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden den moderne verdensanskuelsen finner sin form. Tankeformer og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer vår virkelighetsoppfatning og våre forestillinger den dag i dag. I 2017 markeres to viktige jubileer som markerer både en begynnelse på og en kulminasjon av viktige sider ved den europeiske opplysningsarven, reformasjonen og den russiske revolusjon. Disse to tradisjonene, reformasjonen og revolusjonen, vil sette rammen for konferansen i Trondheim.

Nordic Conference Uppsala 2017

The Eighteenth Century: Past and Present

The Swedish Society for Eighteenth-Century Studies will host the second Nordic conference in eighteenth-century studies, in Uppsala 12–14 October 2017.

ISECS International Seminar for Early Career Eighteenth-Century Scholars

Silence in eighteenth-century arts, history and philosophy

2018 ISECS Seminar for Early Career Scholars

ISECS organiserer seminar for yngre 1700-tallsforskere Università della Tuscia, Viterbo, Italia, 10-14 september 2018.

Medlemmer av Norsk selskap for 1700-tallsstudier har anledning til delta siden de i kraft av sitt nasjonale medlemskap også er medlem av ISECS.

For detaljer og praktiske opplysninger 

Call for papers

Foreløpig program for konferansen

Konferanse 2017

FRA REFORMASJON TIL REVOLUSJON

Norsk selskap for 1700-tallsstudier konferanse i Trondheim 31. august -1. september 2017 er nå overstått. Med knapt 50 deltagere ble det en stor suksess. Et nytt styre har tatt på seg jobben med å avvikle konferansen i 2019. Nytt om dette kommer etterhvert på denne siden! Referat fra generalforsamlingen er lagt ut i arkivet.