Styret

Styret i Norsk selskap for 1700-tallsstudier velges av generalforsamlingen for to år. Normalt avholdes generalforsamlingen i forbindelse med Selskapets konferanser. Nytt styre for perioden 2015-2017 ble valgt på konferansen i Bergen, august 2015. Foruten leder Rolv Nøtvik Jakobsen består styret av nestleder Ida Bull, sekretær Knut Ove Eliassen, kasserer Annabella Skagen, og styremedlemmene Merethe Roos og Daniel Johansen. Per Pippin Aspaas er styrets delegat til ISECS.

Send e-post til styret

Styrets hovedoppgave er å holde medlemmene informert om aktuell 1700-tallsforskning gjennom selskapets nettsted, og de innkaller medlemmene til generalforsamling og konferanse. I tillegg har styret inngått et sammarbeid med de svenske, finske, danske og islandske søsterselskapene om utgivelsen 1700-tal: Nordic Yearbook of Eighteenth-Century Studies. Det sittende styret vil arrangere konferanse samt avholde generalforsamling i Trondheim, 31 august - 1 september 2017.

Styret:

Styreleder: Rolv Nøtvik Jakobsen, Seniorrådgiver Bispemøtet, Den norske kirke

Nestleder: Ida Bull, professor, Institutt for historiske studier, NTNU

Kasserer: Annabella Skagen, konservator, Ringve Musikkmuseum

Sekretær og nettredaktør: Knut Ove Eliassen, professor, Institutt for språk og litteratur, NTNU

Styremedlem: Merete Roos, Høgskolen i Telemark

Styremedlem: Daniel Johansen

 

Andre verv:

Norsk redaktør for artiklene i Sjuttonhundratal og delegat til ISECS: Per Pippin Aspaas, førstebibliotekar, UiT – Norges arktiske universitetet

Publisert 2. sep. 2011 11:13 - Sist endret 30. mars 2017 10:24