Konferanse 2019 Kongsberg

Prospekt over Kongsberg ca. 1808 er tegnet av J. Aschehoug. Arkivreferanse: RA/EA-5930, Riksarkivets kart- og tegningssamling.

Konferansen Danning og utdanning i det lange 18. århundre finner sted på Kongsberg i dagene torsdag 29. august til lørdag 31. august på Krona, USN. 

Forskerskole

En forskerskole organiseres onsdag 28. august med utgangspunkt i konferansens tema. Det kommer mer informasjon etter hvert.

Hotell og konferansemiddag

KONFERANSEMIDDAG

Konferansemiddag planlegges til fredag 30. september i ærverdige Bergseminaret på kirketorget på Kongsberg. 

 

Program og frister

Frist for sammendrag på inntil 200 ord er fredag 15/3. Sammendrag sendes med emnetittel: ”Abstract, 1700-tall” til anne.s.blengsdalen@usn.no Det legges opp til frie foredrag på 20 min. + 10 min. diskusjon.