NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER
TVERRFAGLIG KONFERANSE OG FORSKERUTDANNINGSKURS

KUNNSKAP OG KUNNSKAPSFORMIDLING P� 1700-TALLET
OSLO 4.-6. SEPTEMBER 2003

  Forel�pig program (pr. 1. mars 2003)
4. sept.: Fra kl.11 ankomst og registrering, Georg Sverdrups hus

Forskerutdanningsseminar: Tekstfortolkning og retorikk

Konferanse�pning

Tema 1: Kunnskap, spr�k og klassifisering

Hovedtaler : Martine Groult
Classification as a philosophical strategy in the transmission of knowledge in the Encyclopedia (forel�big tittel)

Mottagelse
5. sept.: Tema 1 (forts.): Kunnskap, spr�k og klassifisering

Tema 2: Kunnskap, fornuft og sanselighet

Hovedtaler : Christine Quarfood
Barnet, sinnligheten och f�rnuftet. Condillacs uppv�rdering av barnets kognitiva kapacitet (forel�big tittel)

Generalforsamling
6. sept.: Tema 3: Kunnskap, steder og formidling

Hovedtaler : Alexander Kosenina
(tittel presiseres senere)

Konferansemiddag