NORSK SELSKAP FOR 1700-TALLSSTUDIER
TVERRFAGLIG KONFERANSE OG FORSKERUTDANNINGSKURS

KUNNSKAP OG KUNNSKAPSFORMIDLING P� 1700-TALLET
OSLO 4.-6. SEPTEMBER 2003

Forskerutdanningskurs i tekstfortolkning og retorikk

I tilknytning til sin nasjonale konferanse i 2003 inviterer Norsk selskap for 1700-tallsstudier ogs� til et tverrfaglig og nasjonalt forskerutdanningskurs, torsdag 4. september 2002, kl. 12.15-16.00

Tema for kurset er tekstfortolkning og retorikk, og det henvender seg til alle forskningsrekrutter som arbeider med fortolkning av tekster og med tekster i historisk perspektiv.

Kurset vil l�fte fram retorikken som n�kkel til lesning av tekster. Retorikk i den klassiske tradisjonen kan for eksempel gj�re seg gjeldende i tekster av mer moderne dato. Samtidig b�rer moderne tekster p� andre og nyere retoriske strategier og koder. Hvordan kan disse avdekkes? Og hvilke fortolkningsmuligheter gir de? Hvordan bidrar de til at vi kan forankre tekstene historisk?

Kurset vil ta form av en workshop. Det vil �pne med teoretiske innlegg fra Kjell Lars Berge (professor i tekstvitenskap ved Institutt for nordisk og litteratur, UiO) og Helge Jordheim (stipendiat, Germanistisk institutt, UiO), etterfulgt av innlegg fra deltakerne. M�let er at deltakerne f�r diskutert sin lesning av et tekstmateriale som alle har gjort seg kjent med p� forh�nd.

Ved p�melding vil deltakere som arbeider med 1700-tallstekster prioriteres, men ogs� andre kan delta med innlegg hvis det blir plass.

Praktiske opplysninger

Frist for p�melding: 15. mai
Frist for innsending av tekstmateriale til distribusjon: 1. august
For sp�rsm�l, kontakt Ellen Krefting: e.m.krefting@iks.uio.no