Norsk selskap for 1700-tallsstudier inviterer til sin fjerde tverrfaglige konferanse:

Oppdagelsen av det politiske

H�gskolen i Telemark (B�), 22.-24. september 2005
Med workshop for forskerrekrutter

 

Invitasjon

Program
(pr. 14.09.05)

P�melding innen mandag den 22. august til konferanse@1700-selskapet.org

Deltagere som �nsker � legge frem egne bidrag under konferansen m� ogs� sende sammendrag innen 22. august.