Norsk selskap for 1700-tallsstudier inviterer til sin sjette tverrfaglige konferanse:

 

Opplysning og vitenskap

Trondheim, 19.-21. november 2009

 

Program

 

Informasjon og p�melding:

trondheim2009@hf.ntnu.no