2015 Bergen

 

«PERIFERIER»: KUNNSKAPSINNHENTING, KULTURUTVEKSLING OG GRENSEOVERSKRIDELSE I DET LANGE 1700-TALLET.

 

Norsk selskap for 1700-Talsstudiar innbyr til konferanse i Bergen, 13. – 15. AUGUST 2015.  

Konferansen finner sted i Bergen. «Dér strømmer sammen – som om det var et fælles Fædreland – ikke blot Folk fra Omegnen, men ogsaa fjernere boende; de indgaar Ægteskaber og vokser sammen til eet Folk med de Hjemmehørende.» (Ludvig Holberg, Første Levnetsbrev, overs. Kragelund)

 

Call for papers til konferansen.