Konferanse 3.–5. februar 2021 Tromsø

Norsk selskap for 1700-tallsstudiers neste konferanse med temaet NATUREN og det naturlige på 1700-tallet finner sted 3.–5. februar 2021.

Praktisk informasjon og program

(Sist oppdatert 12. januar 2021)

1700-tallsselskapets styre har i lys av koronasituasjonen valgt å satse på en heldigital konferanse i begynnelsen av februar. Konferanseverktøyet blir Zoom. Samme verktøy vil også bli benyttet til generalforsamlingen, som legges til slutten av arrangementet. Det vil bli gitt opplæring i forkant til alle som er uvant med Zoom som verktøy.

Tidsrammen for konferanse og generalforsamling blir som følger:

Onsdag 3. februar kl. 12–16 

Torsdag 4. februar kl. 9–12 og 13–16.45

Fredag 5. februar kl. 9–12 og 13–15.45 (generalforsamling: 14.15-15.45)

Merk at tidsrommet er lett forskjøvet i forhold til det som ble annonsert i Call for Papers.

Vi gleder oss over å kunne presentere et rikholdig program med 20 interessante innlegg om  temaet Naturen og det naturlige på 1700-tallet, i tillegg til de to inviterte hovedforedragsholderne. 

Hver foredragsholder får 20 minutter til rådighet, i tillegg til 10 minutter for spørsmål og svar. I tråd med selskapets tverrfaglige natur vil vi ikke splitte opp arrangementet i parallelle sesjoner, men holde oss til plenumssesjoner. Gjennom aktiv bruk av «breakout rooms», chat og Q&A håper vi å stimulere til en så god utveksling av kunnskap og ideer som overhodet mulig.

Det er ønskelig at de som selv holder foredrag, er til stede på bidragene fra alle de andre. Vi oppfordrer hver og en til å sette av tid i sine kalendere og markere seg som like opptatt som om de var bortreist i det aktuelle tidsrommet. For å unngå zoom-fatigue har vi vært ganske sjenerøse med 15-minutters pauser i programmet.

Det forutsettes at foredragsholderne betaler medlemskontingent, men deltakelse er for øvrig gratis og åpent også for ikke-medlemmer. Bortfall av konferanseavgift er mulig takket være teknisk støtte fra Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet og generøs innsats fra de inviterte foredragsholderne, som stiller opp vederlagsfritt.

Vi ser fram til å ønske dere alle velkommen – om enn kun virtuelt – til Tromsø, 3., 4. og 5. februar!

Styret

Konferanseprogram: Naturen og det naturlige på 1700-tallet, 3.-5. februar 2021

Her finner du programmet inkludert sammendragene.

Onsdag 03.02.2021

12.00-13.30 Første sesjon. Ordstyrer: Randi Lise Davenport

12.00-12.15 Velkommen og praktisk informasjon ved Per Pippin Aspaas

12.15-13.00 Keynote 1: Linda Andersson Burnett: Linnaean natural history: An eighteenth-century ecology of knowledge

13.00-13.30 Spørsmålsrunde med en kort sesjon i mindre grupper (breakout rooms) først.

13.30-13.45 Pause

 

13.45-16.00 Andre sesjon. Ordstyrer: Per Pippin Aspaas

Naturens temporalisering på 1700-tallet

13.45-14.15 Brita Brenna En søttenhundertalls antropocen historie? 

14.15-14.45 Erik Ljungberg Jacob Nicolai Wilse (1736 – 1801) og Societas Meteorologica Palatina: Nettverket av europeiske værobservatører og temporaliseringen av været.  

14.45-15.00 Pause

15.00-15.30 Helge Jordheim Petrifaksjon som tidsform

15.30-16.00 Sine Bjordal Oldsakenes natur

Torsdag 04.02.2021

09.00-12.00 Tredje sesjon. Ordstyrer: Håkon Evju

09.00-09.30 Trine Antonsen & Fredrik Nilsen Anne Conway og revitalisering av naturen

09.30-10.00 Tor Ivar Hansen Lakis dødbringende dunster – storfroståret 1784 og dets følger

10.00-10.15 Pause

10.15-10.45 Siv Gøril Brandtzæg & Finn Ove Eliassen Skillingstrykk om naturkatastrofer i det lange 1700-tallet  

10.45-11.15 Gina Dahl Pontoppidan og naturen

11.15-11.30 Pause

11.30-12.00 Jakob Maliks Klimateori 1760: Naturlig eller menneskeskapt?

 

12.00-13.00 Lunsjpause

 

13.00-14.15 Fjerde sesjon. Ordstyrer: Beatrix Himmelmann

13.00-13.45 Keynote 2: Dominik CollettThe socionatural 18th century: Connecting climate and culture

13.45-14.15 Spørsmålsrunde med en kort sesjon i mindre grupper (breakout rooms) først.

 

14.30-16.45 Femte sesjon. Ordstyrer: Andreas Klein

14.30-15.00 Anne Eriksen Natur, naturen og Christen Prams undersøkelser av tangaskebrenning på nordvestlandet

15.00-15.30 Finn Erhard Johannessen Tangaskebrenning  – håndteringen av en mulig miljøtrussel for over to hundre år siden 

15.30-15.45 Pause

15.45-16.15 Anne Helness John Evelyn og bærekraftig naturforvaltning

16.15-16.45 Ellen Krefting Havets orden i det gamle regimets Frankrike

Fredag 05.02.2021

09.00-12.00 Sjette Sesjon. Ordstyrer: Fredrik Nilsen

09.00-09.30 Inga Henriette Undheim Menneskenaturen og det unaturlige på 1700-tallet - Offentlighet og rollespill i Ludvig Holbergs Jean de France 

09.30-10.00 Elisabeth Seip Gerhard Schønings reiser og historien om norsk arkitektur

10.00-10.15 Pause

Samisk historie

10.15-10.45 Dikka Storm Reindrift i kystområdene fra Ofoten til Malangen ut fra situasjonen på midten av 1700-tallet - Kildemateriale, kategorier og lokalisering

10.45-11.15 Mikkel Nils Sara Grenser i nord eller grenser på tvers

11.15-11.30 Pause

11.30-12.00 Siv Rasmussen Samiske offergaver til kirkene på 1700-tallet

 

12.00-13.00 Lunsjpause

 

13.00-14.00 Syvende sesjon. Ordstyrer: Siv Rasmussen

13.00-13.30 Karina Valnumsen Hansen Det naturlige som estetisk ideal i Wolfgang Amadé Mozarts Singspiele

13.30-14.00 Vigdis Berland Øystese Kva song dei i kyrkja? Naturen i salmen; salmens natur

14.00-14.15 Pause

14.15-15.45 Generalforsamling