Konferanse 2023, Oslo

Neste konferanse i regi av det norske 1700-tallsselskapet vil bli avholdt i Oslo 19.-21. januar 2023. Konferansen har tema: Likhet og ulikhet på 1700-tallet. Hovedinnlegg vil bli holdt av Ere Nokkala (Helsinki), Hilde Sandvik (UiO) og Silvia Sebastiani (EHESS, Paris). Frist for påmelding av innlegg er 1. oktober.

 

Se invitasjonen for mer informasjon om konferansen.

 

Sist endret 22. sep. 2022 10:41 av Håkon Evju