Konferanser

Norsk selskap for 1700-tallsstudier arrangerer annet hvert år en konferanse for 1700-tallsforskere i Norge. Det norske selskapet samarbeider med sine nordiske søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark blant annet med å utgi tidsskriftet 1700-tal som kommer med ett nummer årlig. Utover dette samarbeider selskapene også for jevnlig å organisere fellesnordiske konferanser med en ambulerende arrangementskomité. 12-14 oktober 2017 organiserte således Svenska Sällskapet för 1700-talsstudier en felles nordisk konferanse i Stockholm.