Konferanser

Norsk selskap for 1700-tallsstudier arrangerer annet hvert år en konferanse for 1700-tallsforskere i Norge. Det norske selskapet samarbeider med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Finland, Danmark og Island blant annet med å utgi tidsskriftet 1700-tal, som kommer med ett nummer årlig. Utover dette samarbeider selskapene også for å organisere fellesnordiske konferanser med en ambulerende arrangementskomité. I oktober 2017 organiserte således det svenske Sällskapet för 1700-talsstudier en felles nordisk konferanse i Uppsala, etter at Norge var vertskap på Lysebu i august 2013. Den neste nordiske konferansen planlegges i København, 24.–27. august 2022.