English version of this page

1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden den moderne verdensanskuelsen finner sin form. Tankeformer og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer vår virkelighetsoppfatning og våre forestillinger den dag i dag.

 

 

 

 

Norsk selskap for 1700-tallsstudier avviklet konferansen Danning og utdanning i det lange 18. århundre på Kongsberg i slutten av august 2019. Styret, Merethe Roos (leder), Anita Wiklund Norli (kasserer), Anne Svånaug Blengsdalen (sekretær) og Kjell Lars Berge, Håkon Evju, Randi Davenport (styremedlemmer), takker med dette for seg.

På generalforsamlingen 31. august ble det nye styret valgt. Neste konferanse finner sted i Tromsø.