1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden den moderne verdensanskuelsen finner sin form. Tankeformer og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer vår virkelighetsoppfatning og våre forestillinger den dag i dag.

Foto: Torbein Kvil Gamst. Guttorm Guttormsgård: Labyrint. UiT Norges arktiske universitet

Neste konferanse finner sted ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø 4.-6. februar 2021.

Se Call for papers her.

(Foto: Torbein Kvil Gamst. Guttorm Guttormsgård: Labyrint. UiT Norges arktiske universitet)

Norsk selskap for 1700-tallsstudier avviklet konferansen Danning og utdanning i det lange 18. århundre på Kongsberg i slutten av august 2019.

På generalforsamlingen 31. august ble det nye styret valgt. Styret konstituerte seg slik på første styremøte i Tromsø 16. oktober: Per Pippin Aspaas (leder), Beatrix Himmelmann (nestleder), Andreas Klein (kasserer), Randi Lise Davenport (sekretær), Fredrik Nilsen (styremedlem), Siv Rasmussen (vara), Cathinka Dahl Hambro (vara), og Håkon Evju (styremedlem).