1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden den moderne verdensanskuelsen finner sin form. Tankeformer og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer vår virkelighetsoppfatning og våre forestillinger den dag i dag.

Norsk selskap for 1700-tallsstudier avviklet konferansen Danning og utdanning i det lange 18. århundre på Kongsberg i slutten av august 2019.

På generalforsamlingen 31. august ble det nye styret valgt. Styret konstituerte seg slik på første styremøte i Tromsø 16. oktober: Per Pippin Aspaas (leder), Beatrix Himmelmann (nestleder), Andreas Klein (kasserer), Randi Lise Davenport (sekretær), Fredrik Nilsen (styremedlem), Siv Rasmussen (vara), Cathinka Dahl Hambro (vara), og Håkon Evju (styremedlem). 

Neste konferanse finner sted ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø i januar/februar 2021. Mer informasjon kommer!