English version of this page

1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden den moderne verdensanskuelsen finner sin form. Tankeformer og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer vår virkelighetsoppfatning og våre forestillinger den dag i dag.

 

 

Title of the 2019 Conference at Kongsberg:

Bildung and Education in the Long Eighteenth Century.

Norsk selskap for 1700-tallsstudiers nye styre skal organisere konferansen i 2019 under ledelse av Merethe Roos. Styret består ellers av Anita Wiklund Norli, Kjell Lars Berge, Håkon Evju, Randi Davenport og Anne Svånaug Blengsdalen. 

Konferansen i 2019 vil finne sted på Kongsberg i uke 35, 29. - 31. august. Tema for konferansen er: Danning og utdanning i det lange 18. århundre. 

Våre to keynote speakers er:

Professor emerita Randi Margrete Selvik, NTNU: "Musikk i danning og utdanning på 1700-tallet."

Professor Esbjörn Larsson, Uppsala universitet: "En lycklig mechanism: introduktionen av växelundervisning med Sverige som exempel."