English version of this page

1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden den moderne verdensanskuelsen finner sin form. Tankeformer og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer vår virkelighetsoppfatning og våre forestillinger den dag i dag.

 

Norsk selskap for 1700-tallsstudiers nye styre skal organisere konferansen i 2019 under ledelse av Merete Roos. Styret består ellers av Anita Wiklund Norli, Kjell Lars Berge, Håkon Evju, Randi Davenport og Anne Svånaug Blengsdalen. 

Konferansen i 2019 vil finne sted på Kongsberg i uke 35. Foreløpig arbeidstittel for konferansen er: Danning og utdanning - skole- og undervisningshistorie på 1700-tallet. Det kommer mer informasjon etterhvert.  

 

ISECS International Seminar for Early Career Eighteenth-Century Scholars

Silence in eighteenth-century arts, history and philosophy

2018 ISECS Seminar for Early Career Scholars

ISECS organiserer seminar for yngre 1700-tallsforskere Università della Tuscia, Viterbo, Italia, 10-14 september 2018.

Medlemmer av Norsk selskap for 1700-tallsstudier har anledning til delta siden de i kraft av sitt nasjonale medlemskap også er medlem av ISECS.

For detaljer og praktiske opplysninger 

Call for papers

Foreløpig program for konferansen