1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden moderne tenkemåter om religion, politikk, vitenskap og samfunn finner sin form. Strømninger og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer våre forestillinger og diskusjoner den dag i dag.

Kobberstikk

Kommende konferanser

Den norske 1700-tallskonferansen, Oslo 19.-21. januar 2023 - Likhet og ulikhet på 1700-tallet.

Klikk her for informasjon og invitasjon til konferansen

 

 

 

Fra det internasjonale 1700-tallsselskapet

27.02.2022: "As President of the International Society for Eighteenth-Century Studies, on behalf of all our members, I express our total support for the people of Ukraine, its Universities, our Ukrainian colleagues who join us in eighteenth-century studies, and all Ukrainian-born colleagues and students everywhere, in their just resistance to armed invasion". Signed: Penelope J. Corfield.

Foto: Torbein Kvil Gamst. Guttorm Guttormsgård: Labyrint. UiT Norges arktiske universitet

Selskapets siste nasjonale konferanse ble avholdt digitalt fra Tromsø 3.–5. februar 2021

Dokumentasjon av konferansen, inkludert videopresentasjon av de to keynote-foredragene er publisert i Septentrio Conference Series no. 1, 2021.

(Foto: Torbein Kvil Gamst. Guttorm Guttormsgård: Labyrint. UiT Norges arktiske universitet)

Norsk selskap for 1700-tallsstudier avviklet den digitale konferansen Naturen og det naturlige på 1700-tallet via Tromsø i begynnelsen av februar 2021.

På generalforsamlingen 5. februar ble det nye styret valgt. Det består av Håkon Evju (leder), Rolv N. Jakobsen (kasserer), Emil N. Johnsen (nestleder), Ellen Krefting (styremedlem), Anne Beate Maurseth (styremedlem), Sveinung Næss (sekretær) og Brita Brenna (vara).