1700-tallsstudier

1700-tallet får stadig mer oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal forskning. Den økte interessen kan skyldes at det er i denne perioden moderne tenkemåter om religion, politikk, vitenskap og samfunn finner sin form. Strømninger og ideer fra 1700-tallet er viktige fordi de strukturerer våre forestillinger og diskusjoner den dag i dag.

 

27.02.2022: Uttalelse fra lederen for det internasjonale 1700-tallsselskapet om situasjonen i Ukraina: "As President of the International Society for Eighteenth-Century Studies, on behalf of all our members, I express our total support for the people of Ukraine, its Universities, our Ukrainian colleagues who join us in eighteenth-century studies, and all Ukrainian-born colleagues and students everywhere, in their just resistance to armed invasion". Signed: Penelope J. Corfield.

Kobberstikk

Kommende konferanser

Den tredje nordiske 1700-tallskonferansen, København 24.-27. August 2022 - Right(s) and Wrong(s) in the 18th Century.

Klikk her for informasjon og invitasjon til konferansen

Foto: Torbein Kvil Gamst. Guttorm Guttormsgård: Labyrint. UiT Norges arktiske universitet

Selskapets siste nasjonale konferanse ble avholdt digitalt fra Tromsø 3.–5. februar 2021

Dokumentasjon av konferansen, inkludert videopresentasjon av de to keynote-foredragene er publisert i Septentrio Conference Series no. 1, 2021.

(Foto: Torbein Kvil Gamst. Guttorm Guttormsgård: Labyrint. UiT Norges arktiske universitet)

Norsk selskap for 1700-tallsstudier avviklet den digitale konferansen Naturen og det naturlige på 1700-tallet via Tromsø i begynnelsen av februar 2021.

På generalforsamlingen 5. februar ble det nye styret valgt. Det består av Håkon Evju (leder), Rolv N. Jakobsen (kasserer), Emil N. Johnsen (nestleder), Ellen Krefting (styremedlem), Anne Beate Maurseth (styremedlem), Ina L. S. Stovner (sekretær) og Brita Brenna (vara).