1700-tal. Nordisk tidsskrift for 1700-tallsstudier

Medlemmer av det norske selskapet får tilsendt 1700-tal. Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. Årboka er eit internasjonalt tverrvitskapeleg open access-tidskrift med fagfellevurdering. Tidsskriftet blir utgitt av Sällskapet för 1700-talsstudier (Sverige) i samarbeid med Finska sällskapet för 1700-talsstudier, Norsk selskap for 1700-tallsstudier, Dansk Selskab for 1700-talsstudier och Félag um átjándu aldar fræði.

1700-tal publiserer artiklar på skandinaviske språk så vel som på engelsk, fransk og tysk og dessutan meldingar av nordisk og internasjonal vitskapeleg litteratur som omhandlar det lange 700-talet.

Svensk redaktør og hovedredaktør: My Hellsing, Uppsala

Norsk redaktør: Per Pippin Aspaas, Tromsø

Heimeside: http://1700-tal.se/arsskriften/

Last modified Aug. 19, 2019 1:02 PM by haugan@usn.no