Om

Norsk selskap for 1700-tallsstudier ble opprettet i Trondheim 9. oktober 1998. Selskapet har til formål å fremme interessen for 1700-tallsforskning i Norge, og retter seg i første rekke til ansatte, forskere og studenter ved universiteter og høyskoler. Selskapet er tilsluttet International Society for Eighteenth-Century Studies

I samarbeider med de øvrige nordiske 1700-tallsselskapene er selskapet med på å utgi årboken Sjuttonhundratalmed artikler på skandinaviske språk så vel som på engelsk, fransk og tysk og dessuten meldinger av nordisk og internasjonal vitenskapelig litteratur som omhandler det lange 1700-talet (flere detaljer finnes under fanen arkiv).

http://1700-tal.se/arsskriften/