Styret

Styret i Norsk selskap for 1700-tallsstudier velges av generalforsamlingen for to år. Normalt avholdes generalforsamlingen i forbindelse med Selskapets konferanser. Nytt styre for perioden 2021-2023 ble valgt på generalforsamlingen 5. februar 2021. Foruten leder Håkon Evju, består styret av Rolv N. Jakobsen, Emil N. Johnsen, Ellen Krefting, Anne Beate Maurseth, Ina L. S. Stovner og Brita Brenna (vara).

Send e-post til styret

Styrets hovedoppgave er å holde medlemmene informert om aktuell 1700-tallsforskning gjennom selskapets nettsted, og de innkaller medlemmene til generalforsamling og konferanse. I tillegg har styret inngått et samarbeid med de svenske, finske, danske og islandske søsterselskapene om utgivelsen 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies

Styret:

Styreleder: Håkon Evju, førsteamanuensis, UiO

Nestleder: Emil N. Johnsen, vitenskapelig assistent, UiO

Kasserer: Rolv N. Jakobsen, førsteamanuensis, UiO

Sekretær: Ina L. S. Stovner, stipendiat, UiO

Styremedlem: Ellen Krefting, professor, UiO

Styremedlem: Anne Beate Maurseth, professor, UiB

Styremedlem (vara): Brita Brenna, professor, UiO

 

Andre verv:

Norsk redaktør for artiklene i 1700-tal: Per Pippin Aspaas, førstebibliotekar, UiT – Norges arktiske universitetet

Publisert 2. sep. 2011 11:13 - Sist endret 21. apr. 2021 08:50