Styret

Styret i Norsk selskap for 1700-tallsstudier velges av generalforsamlingen for to år. Normalt avholdes generalforsamlingen i forbindelse med Selskapets konferanser. Nytt styre for perioden 2017-2019 ble valgt på konferansen i Trondheim, august - september 2017. Foruten leder Merethe Roos, består styret av sekretær Anne Svånaug Blengsdalen, kasserer Anita Wiklund Norli og styremedlemmene Kjell Lars Berge, Håkon Evju og Randi Davenport. Per Pippin Aspaas er styrets delegat til ISECS.

Send e-post til styret

Styrets hovedoppgave er å holde medlemmene informert om aktuell 1700-tallsforskning gjennom selskapets nettsted, og de innkaller medlemmene til generalforsamling og konferanse. I tillegg har styret inngått et samarbeid med de svenske, finske, danske og islandske søsterselskapene om utgivelsen 1700-tal: Nordic Yearbook of Eighteenth-Century Studies

Styret:

Styreleder: Merethe Roos, professor USN

Kasserer: Anita Wiklund Norli, førsteamanuensis USN

Sekretær og nettredaktør: Anne Svånaug Blengsdalen, professor USN

Styremedlem: Kjell Lars Berge, professor UiO

Styremedlem: Randi Davenport, førsteamanuensis UiT

Styremedlem: Håkon Evju, førsteamanuensis UiO

 

Andre verv:

Norsk redaktør for artiklene i Sjuttonhundratal og delegat til ISECS: Per Pippin Aspaas, førstebibliotekar, UiT – Norges arktiske universitetet

Publisert 2. sep. 2011 11:13 - Sist endret 3. aug. 2018 09:26